Agenda

_MMK2006-rehobothschool-web
26 september

Luisteravond 2

Tijdens de luisteravond worden ouders uitgenodigd om de leerkracht van hun kind te vertellen wie hun kind is en wat hun kind, volgens hen, nodig heeft. Dit helpt de leerkracht om het kind sneller te leren kennen en zodoende is het mogelijk dat het kind de juiste aandacht en de nodige zorg krijgt.

9 oktober

Kinderboekenweek

Op onze school wordt er in de Kinderboekenweek veel aandacht besteed aan het belang van lezen en proberen we kinderen te stimuleren om boeken te lezen.

10 oktober

Oudermiddag groep 1 en 2

Eén keer per jaar wordt voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2 een oudermiddag georganiseerd. Zo krijgen ouders een indruk van wat er in de groep gebeurt. Ouders krijgen een uitnodiging voor de oudermiddag.

12 oktober

Oudermiddag groep 1 en 2

Eén keer per jaar wordt voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2 een oudermiddag georganiseerd. Zo krijgen ouders een indruk van wat er in de groep gebeurt. Ouders krijgen een uitnodiging voor de oudermiddag.

16 oktober

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023

1 november

Dankdag

_MMK2124