Een kijkje bij: woordenschatontwikkeling

Op onze school zijn veel kleuters met een kleine woordenschat. In groep 1 en 2 geven we daarom veel aandacht aan het leren van nieuwe woorden. Hoe doen we dat?

IMG_20230224_141636

Op onze school zijn veel kleuters met een kleine woordenschat. In groep 1 en 2 geven we daarom veel aandacht aan het leren van nieuwe woorden. Hoe doen we dat?

Voordat we een thema starten, overleggen we welke woorden we belangrijk vinden om aan te leren. We maken hierbij gebruik van de Amsterdamse woordenlijst. We bieden de woorden aan in clusters, zodat de kleuters een nieuw woord kunnen koppelen aan iets bekends.

de paraplu ‘vervoermiddelen van de politie’

en een woordspin bij ‘de agent’

'welk woord heb ik op mijn helm?'

De woorden die we aanleren, komen ook terug in de werkjes.

We maakten een portofoon

een politiepet met het logo

en gebruiken de woorden in ons spel.

Zo horen de kinderen de woorden vaak, zijn ze er op allerlei manieren mee bezig, ook tijdens hun spel en dan onthouden ze een nieuw woord snel.  We leren de woorden aan met het lidwoord erbij. We klappen de woorden in lettergrepen, beelden ze uit, laten de materialen zien en bespreken ze. Elke week komen ongeveer 10 woorden aan bod. In de klas herhalen we ze elke dag door een spelletje.

Tot slot laten we ook de ouders weten welke woorden we leren. Als deze woorden thuis ook herhaald worden, dan kunnen de kinderen alle nieuwe woorden onthouden!

Vul hier uw eigen inhoud in.