Een nieuwe school

Het bestuur van de Rehobothschool is met een initiatief gestart om per D.V. augustus 2025 een nieuwe school op te richten. Dit in de regio De Valk/Wekerom. Hoe staat het hier nu mee?

_MMK1961-rehobothschool-web

Het bestuur van de Rehobothschool is met een initiatief gestart om per D.V. augustus 2025 een nieuwe school op te richten. Dit in de regio De Valk/Wekerom. Hoe staat het hier nu mee?

UPDATE FEBRUARI 2024:  Enquête ouders/gezinnen.

Het bestuur van de Rehobothschool wil een aantal zaken helder in beeld krijgen. Bij het verzamelen van de ouderverklaringen ging het alleen om het áántal kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Graag brengen we nu uw volledige gezin in beeld. Daarom is besloten om een enquête uit te zetten. We vragen deze informatie van alle ouders die de ouderverklaring hebben ingevuld en/of overwegen hun kinderen naar de nieuwe school in De Valk/Wekerom te laten gaan.

De uitkomst van deze enquête is van groot belang en daarom vragen wij u deze enquête in te vullen. U kunt de enquête invullen via deze link (https://forms.office.com/e/S67VKgiWKp). De enquête is in te vullen tot uiterlijk vrijdag 1 maart. Hartelijk dank!

.

Waarom een nieuwe school?

Door een sterk groeiend leerlingenaantal wordt het huidige schoolgebouw van de Rehobothschool te klein. Daarom is een officiële procedure voor een nieuwe school gestart. Een (te) grote school kan een negatief effect kan hebben. Bijvoorbeeld op een organisatie, personeelsleden en vooral ook op de prestaties en het welbevinden van onze kinderen. Daarom is er gekozen voor een nieuwe vestiging met als grote voordeel meer thuisnabij onderwijs voor onze kinderen en gezinnen. Omdat de nieuwe school uitgaat van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek zal op de nieuw te stichten school hetzelfde onderwijs geboden worden op dezelfde reformatorische grondslag.

Ouderverklaringen

Aan ouders die in deze regio wonen is gevraagd om een ouderverklaring te ondertekenen. Voor de aanvraag zijn 87 ouderverklaring nodig. Een ouderverklaring kon worden ingevuld voor een kind tussen de 2 en 4 jaar. Er zijn in totaal 99 ouderverklaringen ingevuld. Dat is dus voldoende. Bedankt hiervoor!

Hoe verder?

Als school hebben we een aantal documenten moeten schrijven. Deze gingen over  het bestuur, het onderwijs, de leerlingenzorg, veiligheid, kwaliteitszorg  en de financiën. Deze documenten zijn op maandag 30 oktober ingediend bij de inspectie.

De Onderwijsinspectie zal in de komende maanden een advies schrijven voor de minister. Begin februari is er door de inspectie een gesprek van twee uur gepland. Dit was een inhoudelijk gesprek. Nu is er nog een gelegenheid om documenten aan te vullen of te verbeteren. Het definitieve advies van de inspectie zal daarna worden ingediend bij de minister van onderwijs. Hij/zij zal uiterlijk 1 juni 2024 aangeven of de aanvraag geaccepteerd is.

Dat ons gebed mag zijn dat de school in deze regio er komen mag om zo de school in Kootwijkerbroek te ontlasten en tegelijk thuisnabij te bieden aan de kinderen.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij:

  • Dhr. B. Paanstra via bpaanstra@rehobothsch.nl of via 0342-44 15 66 (directeur Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van de Haar  06-53 36 20 12 (bestuurslid Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van der Zande 06-23 01 37 35 (externe deelnemer commissie huisvesting De Valk/Wekerom)
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

    Als u op de hoogte wilt blijven over de nieuwe school dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.