Een nieuwe school

Het bestuur van de Rehobothschool is met een initiatief gestart om per D.V. augustus 2025 een nieuwe school op te richten. Dit in de regio De Valk/Wekerom. Hoe staat het hier nu mee?

_MMK1961-rehobothschool-web

Het bestuur van de Rehobothschool is met een initiatief gestart om per D.V. augustus 2025 een nieuwe school op te richten. Dit in de regio De Valk/Wekerom. Hoe staat het hier nu mee?

UPDATE APRIL 2024

Namens het bestuur en directie kunnen wij u meedelen dat de aanvraag voor bekostiging van de nieuwe school in de omgeving De Valk/Wekerom door de minister is goedgekeurd. Dit is dus een positief besluit waar we erg verblijd mee zijn. De Heere heeft een geopende deur gegeven. Dat het in Zijn gunst mag zijn is onze hartelijke wens en bede!

Zodra er meer bekend is over de verdere inrichting van deze nieuwe school, waaronder de locatie, hopen we u weer te informeren. Hiervoor zal eerst nog verder overleg met verschillende instanties moeten worden gevoerd.

Waarom een nieuwe school?

Door een sterk groeiend leerlingenaantal wordt het huidige schoolgebouw van de Rehobothschool te klein. Daarom is een officiƫle procedure voor een nieuwe school gestart. Een (te) grote school kan een negatief effect kan hebben. Bijvoorbeeld op een organisatie, personeelsleden en vooral ook op de prestaties en het welbevinden van onze kinderen. Daarom is er gekozen voor een nieuwe vestiging met als grote voordeel meer thuisnabij onderwijs voor onze kinderen en gezinnen. Omdat de nieuwe school uitgaat van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek zal op de nieuw te stichten school hetzelfde onderwijs geboden worden op dezelfde reformatorische grondslag.

Ouderverklaringen

Aan ouders die in deze regio wonen is gevraagd om een ouderverklaring te ondertekenen. Voor de aanvraag zijn 87 ouderverklaring nodig. Een ouderverklaring kon worden ingevuld voor een kind tussen de 2 en 4 jaar. Er zijn in totaal 99 ouderverklaringen ingevuld.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij:

  • Dhr. B. Paanstra via bpaanstra@rehobothsch.nl of via 0342-44 15 66 (directeur Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van de Haar  06-53 36 20 12 (bestuurslid Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van der Zande 06-23 01 37 35 (externe deelnemer commissie huisvesting De Valk/Wekerom)
  • Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

    Als u op de hoogte wilt blijven over de nieuwe school dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.