Ouderverklaringen nieuwe school

Het bestuur van de Rehobothschool is met een initiatief gestart om per D.V. augustus 2025 een nieuwe school op te richten. Dit in de regio De Valk/Wekerom. Aan ouders die in deze regio wonen vragen we een ouderverklaring te ondertekenen.

_MMK1961-rehobothschool-web

Waarom een nieuwe school?

Door een sterk groeiend leerlingenaantal wordt het huidige schoolgebouw van de Rehobothschool te klein. Daarom is een officiële procedure voor een nieuwe school gestart. Omdat een (te) grote school een negatief effect kan hebben op een organisatie, personeelsleden en vooral ook op de prestaties en het welbevinden van onze kinderen is er gekozen voor een nieuwe vestiging met als grote voordeel meer thuisnabij onderwijs voor onze kinderen en gezinnen. Omdat de nieuwe school uitgaat van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek zal op de nieuw te stichten school hetzelfde onderwijs geboden worden op dezelfde reformatorische grondslag.

Wie kunnen er een ouderverklaring invullen?

Het belangrijkste onderdeel van de procedure is het meten van de belangstelling voor de school in het voedingsgebied van De Valk/Wekerom. Het bestuur van de Rehobothschool moet aantonen dat er voldoende belangstelling is voor de nieuwe school.

Ouders die wonen in het zogenaamde ‘voedingsgebied’ van de nieuwe school en kinderen hebben in de leeftijd 2 tot en met 4 jaar  kunnen vanaf 1 juli een ouderverklaring invullen. Het voedingsgebied is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt op de volgende postcodes:

3771 - 3774 - 3775 - 6711 - 6718 - 6731 - 6732 - 6733 - 6741

Wat vragen wij van u?

U woont in het voedingsgebied van deze school. Ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar die in het gebied wonen kunnen daarom per kind in deze leeftijdscategorie een zogenaamde ‘ouderverklaring’ afgeven. Deze verklaring is nadrukkelijk geen aanmelding. Ouders die een ouderverklaring invullen geven slechts aan: ‘wij zouden mogelijk belangstelling hebben in de nieuwe locatie van de Rehobôthschool in de regio De Valk/Wekerom’.

Als u het initiatief voor thuisnabij onderwijs steunt willen wij u vragen om een ouderverklaring in te vullen. Dit moet voor D.V. 29 oktober 2023 gebeuren. Het staat ouders altijd vrij om wél een ouderverklaring in te vullen, maar hun kind(eren) uiteindelijk níet naar de nieuwe school te sturen.

Hoe vul ik een ouderverklaring in?

Per kind in de leeftijd 2 tot en met 4 jaar (op D.V. 1 november 2023 - dus geboren op/tussen 2 november 2018 en 1 november 2021) kan er één ouderverklaring ingevuld worden. Dus voor alle duidelijkheid gaat dit om kinderen die geboren zijn in:

  • 2018, na 2 november
  • 2019
  • 2020
  • 2021, voor 1 november

Bij meerdere kinderen in deze leeftijd kunt u dus meerdere ouderverklaringen invullen. Een ouderverklaring invullen kan via de website: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/228. Voor het invullen is ook een stappenplan gemaakt, klik hier om deze te openen.

Tip: Hou het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind bij de hand!

Belangrijk: Uw ouderverklaring is anoniem. Anderen kunnen niet zien dat u een ouderverklaring heeft ingevuld. Ook het bestuur heeft hier geen inzage in.

Voor vragen, hulp bij het invullen van de ouderverklaring en/of meer informatie kunt u terecht bij:

  • Dhr. B. Paanstra via bpaanstra@rehobothsch.nl of via 0342-44 15 66 (directeur Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van de Haar  06-53 36 20 12 (bestuurslid Rehobothschool)
  • Dhr. A.M. van der Zande 06-23 01 37 35 (externe deelnemer commissie huisvesting De Valk/Wekerom)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Het invullen van een ouderverklaring via DUO is anoniem. Om als bestuur toch een beeld te krijgen van de steun die er voor de nieuwe school is, vragen wij u het contactformulier in te vullen. Ook als u op de hoogte wilt blijven over de nieuwe school dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.