Downloads

MMK-227A5703-HR

Schoolgids

Download hier de schoolgids van 2023-2024

Strategisch Koersplan

Download hier het Strategisch Koersplan

Ondersteuningsprofiel

Download hier het ondersteuningsprofiel van 2023-2024.

Identiteitsverklaring

Download hier de identiteitsverklaring

Toezichtkader en -visie

Download hier het Toezichtkader en -visie.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2022

Handleiding Parro

Download hier de handleiding voor het gebruik van Parro

Privacyreglement

Download hier het privacyreglement van onze school, versie 2023.

MMK-227A5611-HR