Onze voorschool

Uw peuter goed voorbereiden op de start in groep 1? Welkom op de voorschool!

MMK-227A5879-HR

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind omdat we hen zien als een uniek schepsel van God.

MMK-227A5857-HR