Het onderwijs

We bieden onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij individuele leerbehoeften.

MMK-227A6064-HR

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind omdat we hen zien als een uniek schepsel van God.

MMK-227A6032-HR
MMK-227A5998-HR
MMK-227A6005-HR
MMK-227A5600-HR
MMK-227A5795-HR
_MMK1891-rehobothschool-web