Het onderwijs

Onze school wil Passend Onderwijs bieden, binnen de grenzen van het mogelijke en haalbare.

MMK-227A5683-HR

Op onze school hebben we oog voor de specifieke behoeften van ieder kind omdat we hen zien als een uniek schepsel van God.

MMK-227A5611-HR