Resultaten en inspectie

We bieden onderwijs bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij individuele leerbehoeften van een kind.

MMK-227A6023-HR

Op onze school halen we goede en haalbare resultaten en halen goede tussen- en eindopbrengsten.

MMK-227A5576-HR